Muzeum Marynarki Wojennej


Ekspozycja Plenerowa Broni i Uzbrojenia Morskiego
Obejmuje uzbrojenie i sprzęt bojowy, występujący od XVII wieku po dzień dzisiejszy.
Szczególnie bogaty jest zbiór broni z okresu II Wojny Światowej i lat powojennych.